Tootlus

paneelid_le.jpgJälgi siia klikkides 10.7 kWp jaama toodangut Vihula vallas Põhja-Eestis. PV paneelid REC 255 PE polükristall ja inverter SMA STP 9000 TL-20. Paneelid on suunatud 20 kraadi lõunasuunast  lääne poole.

Eestis erineb päikeseenergia seadmete tootlus piirkonniti maksimaalelt 30% (kõige kehvema ja kõige parema asukoha toodangu vahe). Üldjuhul jääb Eesti mandriosas päikesekiirguse erinevus 5% piiridesse. Suurimad tootlused on saartel ja rannikul.  Paigaldspiirkonnast enam mõjutab aastast toodangut paneelide paiknemine ja süsteemi üldine disain. Olulisel määral mõjutab toodangut ka päikesepaneelide ning inverteri tehnilised näitajad.  Näiteks päikesepaneeli temperatuuri koefitsendist võib sõltuda olulisel määral jaama toodang- madalama koefitseniga paneelid toodavad palavate ilmadega rohkem   kõi kõrgema koefitsendiga paneelid. 

1 kWp päikeselektrijaam (6-10 m2 paneele) toodab Eestis ideaaltingimustes (varjud puuduvad, kaldenurk 38-42 kraadi  maapinna suhtes, suunatud lõunasse, nõuetekohane paigaldus ja kaabeldus) aastas kokku 880-980 kWh elektrienergiat. Toodangut pikema aja jooksul mõjutavad tehnilise poole pealt paneeli tegelik efektiivsuse langus aastatega (0.2- 1 % aastas), inverteri efektiivsus ja sobivus süsteemiga, kasutatud kaablite ristlõige ja pikkus ning temperatuuri koefitsent. Äärmuslikel juhtudel võib PV paneeli toodang oluliselt langeda ebakbvaliteetses paneelis tekkivate uitvoolude tulemusena ( PID).

Vajadusel saame teostada täpsed tootlusarvutused silmas pidades konkreetset tehnoloogiat ja asukohta. Samuti saame välja pakkuda toodangu mõttes parima paneelide ja inverteri konfiguratsiooni. Lisaks on võimalik modelleerida ümbritsevate objektide varjude langemist paneelidele ja võtta see arvesse toodangu arvutamisel.

logo_en-GB.pngOleme ühe Saksamaa vanima 1979. aastal asutatud päikeseenergia ettevõtte Wagner Solar GmbH partner Eestis. 

Fornius_Co.pngOleme Fronius päikeseenergia toodete edasimüüja ja volitatud teeninduspartner Eestis.

Tric.jpgMüüme TRIC kinntusraamide sarja PV- jaamadele. TRIC raamid on toodetud Saksamaal,  TÜV sertifitseeritud, garantiiga 10 aastat. Vaata siit.